ААДГАНУУЛАХ II

Аадганах занг нь улам дэвэргэх.

Ижил үг:

ААДГАНУУЛАХ I