ААДАЛЗУУЛАХ I
Аадгар юмыг байн байн хөдөлгөх.
Ижил үг:

ААДАЛЗУУЛАХ II