ААДАЛЗУУЛАХ I

Аадгар юмыг байн байн хөдөлгөх.

Ижил үг:

ААДАЛЗУУЛАХ II