ААДАЙХ I

Дээл хувцасны богинодож аадгар болох, тагдгар болох, оодгор харагдах: хормой нь аадайх (хормой нь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ААДАЙХ II