ААГШУУЛАХ I

Ааг амт, ааг чадлыг нь улам ихэсгэх - Цайгаа аагшуулж байгаад сүлээрэй. Яриа.

Ижил үг:

ААГШУУЛАХ II