ААГШИХ II

Ид чадлаар давамгайлах, хэтэрхий эрдэх: биеэ ихэд бодон аагших (ир чадалдаа хэтэрхий эрдэх).

Ижил үг:

ААГШИХ I