УУГАН

1. Хамгийн анхны, эхний: ууган үйлдвэр (анхны үйлдвэр) - Одоо Мэнгэт маань улсын ууган үйлдвэр дэлгэрэнгүй... М.Чимэд. Алтан номын үсэг., ууган төл (хамгийн анх төрсөн төл); ууган хүүхэд (анхны хүүхэд) - Ууган хүү нь дээд сургуульд орсон байхад, отгон нь дөнгөж хөлд орж явсан байх. С.Эрдэнэ. Миний эх орон миний тоонот., ууган хүү омголон, отгон хүү наалинхай [зүйр цэцэн үг] (зан араншингаар нь хүнийг тодорхойлж болдог, хүний зан аашинд хүмүүжил нөлөөлдөг гэсэн санаа);


2. Ахмад: ууган гишүүн (анхны гишүүн, ахмад гишүүн).

ууган үйлдвэр анхны үйлдвэр
ууган төл хамгийн анх төрсөн төл
ууган хүүхэд анхны хүүхэд
ууган хүү омголон отгон хүү наалинхай зан араншингаар нь хүнийг тодорхойлж болдог, хүний зан аашинд хүмүүжил нөлөөлдөг гэсэн санаа
ууган гишүүн анхны гишүүн, ахмад гишүүн