УУГУУЛ

Төрөлх, унаган - Гэтэл зэрлэг омгийнхон довтлон ирж, мөргөл үйлдэж байсан уугуул нутгийнхныг хүйс тэмтрэв. дэлгэрэнгүй...

уугуул нутаг төрж өссөн нутаг
уугуул ус төрөлх нутаг ус
уугуул ус суугуул нутаг төрж өссөн нутаг