УУГУУШТАЙ

Уухад аятай, уугаад баймаар: уугууштай айраг (уухад аятай, сайхан амттай айраг), уугууштай дэлгэрэнгүй... (уухад сайхан амттай цай, уугаад баймаар цай).

уугууштай айраг уухад аятай, сайхан амттай айраг
уугууштай цай уухад сайхан амттай цай, уугаад баймаар цай