ТОЛЬ II

Харь хэл бичгийг хөрвүүлэх дохио бичиг, үгийн утгыг тайлбарласан бичиг судар, ном - Энэтхэгийн соёлын хэрэгцээнд дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., монгол орос толь (монгол үгийг орос руу хадан орчуулсан толь бичиг), нэвтэрхий толь (шинжлэх ухааны лавлах бичиг), таван хэлний толь (таван хэлээр орчуулан хадсан толь), тайлбар толь (утгыг тайлбарлаж, нэмэн дэлгэрүүлсэн толь бичиг), эсрэг үгийн толь (эсрэг утгатай үгийг тайлбарласан толь бичиг), олон хэлний толь (хоёроос дээш хэлний орчуулгын толь), толь бичиг [хоршоо] (тухайн хэлний үгийг жагсаан бичиж утга, хэрэглээ, бичлэг, дуудлага зэргийг тайлбарласан, түүнчлэн харь хэлний утга таацах үгтэй нь дүйлгэсэн ном).

монгол орос толь монгол үгийг орос руу хадан орчуулсан толь бичиг
нэвтэрхий толь шинжлэх ухааны лавлах бичиг
таван хэлний толь таван хэлээр орчуулан хадсан толь
тайлбар толь утгыг тайлбарлаж, нэмэн дэлгэрүүлсэн толь бичиг
эсрэг үгийн толь эсрэг утгатай үгийг тайлбарласан толь бичиг
олон хэлний толь хоёроос дээш хэлний орчуулгын толь
толь бичиг

тухайн хэлний үгийг жагсаан бичиж утга, хэрэглээ, бичлэг, дуудлага зэргийг тайлбарласан, түүнчлэн харь хэлний утга таацах үгтэй нь дүйлгэсэн ном

Ижил үг:

ТОЛЬ I

ТОЛЬ III

ТОЛЬ IV

манал-үйлс

манал-үйлс

Зочин 2020-03-20 09:54:27


Чөдөр

Чөдөр

Зочин 2021-09-29 09:32:26


энэ үгийг тайлбрлаад өг

аварга

Зочин 2021-10-26 16:11:17


Өлсөхөд өлөн бугийн эвэр зөөлөн

Үгийн утга

Зочин 2021-11-13 12:12:32


гуринхлах

Зочин 2021-11-17 22:41:53


Түчэ

Үгийн утга

Зочин 2022-03-24 14:27:44


түйчээлэн

түйчээлэн яваа

Зочин 2022-05-10 11:41:50


Эсрэг үг

Хөлдүү эсрэг үг

Зочин 2024-05-01 09:17:31