ТОЛЬ IV

Сүм дуганы дээврийн хашлаганд боролзгоноор хийсэн эмжээрт суулгасан өнгөлсөн дугуй төмөр барилгын чимэглэл.

Ижил үг:

ТОЛЬ I

ТОЛЬ II

ТОЛЬ III