ТОЛЬ III
/ хуучирсан /

Байлдаанд бие хамгаалахын тулд чээжин тус газар болон ар өвөртөө зүүж, халхавч бамбай болгон хэрэглэж байсан төмөрлөг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТОЛЬ I

ТОЛЬ II

ТОЛЬ IV