ТОЛЬДОХ I

1. Толинд харах - Гоёж гоодох гэхээсээ илүү, сандарч догдолсондоо нүүрээ тольдож байгаа бололтой. дэлгэрэнгүй... усанд тольдох (а. Усанд дүрсээ харах; б. Юмны дүрс усанд тусах) - Нэг хэсэг цэл ногоон титэмт нарсан модоор бүрхсэн элгэн өндөр уул, эгц цавчим байцас мөрний эргийг шахан дүнхийж уснаа тольдоно. С.Эрдэнэ. Шар навчны халуун;


2. хүндэтгэл Эрхэм хүндтэй хүний анзааран харах - Ачит лам минь авралдаа тольдож, миний эхийг эдгээн соёрх гэж гуйна. Д.Нацагдорж. Ламбагуайн нулимс., тольдож ажаамуу (анхааран үзэх ажаамуу), тольдож хайрла (анхааран үзэж оюун ухаандаа тунгаан үзнэ үү).

усанд тольдох а. Усанд дүрсээ харах; б. Юмны дүрс усанд тусах
тольдож ажаамуу анхааран үзэх ажаамуу
тольдож хайрла анхааран үзэж оюун ухаандаа тунгаан үзнэ үү
Ижил үг:

ТОЛЬДОХ II

тольдох-шинжиж үзэх

зүрхээ тольдсон уу

Зочин 2016-08-08 14:30:08