усанд тольдох
а. Усанд дүрсээ харах; б. Юмны дүрс усанд тусах