эсрэг үгийн толь
эсрэг утгатай үгийг тайлбарласан толь бичиг

тайван

Зочин 2018-04-18 22:41:34


Цүнх

Цүнх

Зочин 2018-05-03 22:31:59


сүрлэг үгний эсрэг утга

сүрлэг

Зочин 2018-09-06 13:40:02


Эх

Эх

Зочин 2018-10-18 17:28:02


Агуу

Агуу их удирдагч

Зочин 2018-10-24 17:50:49


мэргэн

Зочин 2019-01-16 17:32:02


давчуу

Зочин 2019-01-27 17:20:15


Уудам эсрэг үг

Зочин 2019-02-27 18:49:41


Баатар

Зочин 2019-07-05 19:19:26


голох

Уулын буга үзээд унасан бухаа орхих

Зочин 2019-09-09 13:58:50


Агуу

Зочин 2019-09-17 18:13:56