эсрэг үгийн толь
эсрэг утгатай үгийг тайлбарласан толь бичиг

тайван

Зочин 2018-04-18 22:41:34


Цүнх

Цүнх

Зочин 2018-05-03 22:31:59


сүрлэг үгний эсрэг утга

сүрлэг

Зочин 2018-09-06 13:40:02


Эх

Эх

Зочин 2018-10-18 17:28:02


Агуу

Агуу их удирдагч

Зочин 2018-10-24 17:50:49


мэргэн

Зочин 2019-01-16 17:32:02


давчуу

Зочин 2019-01-27 17:20:15


Уудам эсрэг үг

Зочин 2019-02-27 18:49:41


Баатар

Зочин 2019-07-05 19:19:26


голох

Уулын буга үзээд унасан бухаа орхих

Зочин 2019-09-09 13:58:50


Агуу

Зочин 2019-09-17 18:13:56


Чагнах

Зочин 2019-09-29 16:40:28


Ариван

Зочин 2020-01-20 20:56:38


Боргоох

Боргоох

Зочин 2020-03-11 15:33:28


орой гэсэн үгийн эсрэг утга

Би орой унтав.

Зочин 2020-03-17 21:49:07


Дайсны

Зочин 2020-03-30 19:21:36


Догшин

Зочин 2020-03-31 22:22:54


Баялаг

Зочин 2020-04-27 13:22:26


даруу

даруухан царай

Зочин 2020-05-28 14:48:12


Атаач

Атаархах

Зочин 2020-06-23 12:22:29


Өрөвч

Өрөвч

Зочин 2020-08-06 13:31:50


Санах

Би санах хэрэгтэй

Зочин 2020-09-17 11:44:42


Давчуу

Давчуу

Зочин 2020-10-11 12:25:43


Ашиг

Зочин 2020-10-11 15:25:58


Уудам

Уудам тал Уудам монгол

Зочин 2020-10-15 17:11:09


нүүр

нүүр гэдэг үгийн эсрэг нэр

Зочин 2020-11-20 20:42:28


Овжин

Зочин 2021-01-13 14:32:46


Хойрго

Чи ямар хойрго юм бэ

Зочин 2021-01-18 12:15:24


Нойрсох

Чи ямар их нойрсдог юм бэ?

Зочин 2021-01-18 12:18:05


Баялаг

Баялаг орон

Зочин 2021-01-29 15:33:19


бүдүүн=туранхай өндөр =намхан

чи ямар бүдүүн юм бэ. чи юмар өндөр юм бэ.

Зочин 2021-02-10 14:20:55


цэцэн

Зочин 2021-04-05 11:39:33


Баялаг

Зочин 2021-04-06 14:45:13


Өөр үг бичиж болкү бхимаа

Шарзан псда

Зочин 2021-04-06 15:14:50


Яс хөнгөн, цус шингэн

Зочин 2021-04-24 12:31:48


намнах

зээр намнах

Зочин 2021-04-28 16:17:21


Ариухан

Зочин 2021-04-29 23:45:53


Гайхах

Зочин 2021-05-05 11:11:03


айлчин

Айлчин гийчин ирэв.

Зочин 2021-05-05 17:22:21


хадгалах үгний эсрэг утга

Банкинд мөнгөө хадгалав.

Зочин 2021-05-07 16:22:41


Туяхан

Туяхан хүн

Зочин 2021-05-11 16:05:28


Өөд

Хүмүүс өөд авирав

Зочин 2021-06-18 12:29:01


Өөд

Уруу

Зочин 2021-07-16 07:58:06


Уудам

Уудам тал

Зочин 2021-08-26 20:35:15


Ашиг

Зочин 2021-09-16 11:48:51


хүнд

хөнгөн

Зочин 2021-09-17 08:56:56


Давчуу

Зочин 2021-09-26 22:48:51


Шумбах

Зочин 2021-09-27 15:45:25


Чанга

Зочин 2021-10-02 13:01:30


Номнох

Зочин 2021-10-13 11:40:37


мөнх

Зочин 2021-10-19 16:41:16


Туяхан

Зочин 2021-11-01 15:11:13


Амсар

Зочин 2021-11-04 14:30:37


Ижил

Зочин 2021-11-05 14:56:07


бүрхэг

Зочин 2021-11-17 12:12:09


Гээх

Гээх

Зочин 2021-11-27 22:17:57


Шунахааргүй

Юунд ч шунхааргүй цатгалан амьтан болчихсон шүү

Зочин 2021-12-06 11:26:42


Хүчтэй

Зочин 2021-12-06 14:52:40


Намар

Нимгэн

Зочин 2021-12-08 15:53:50


Сүрлэг

Зочин 2021-12-14 21:42:50


Анхны

Зочин 2021-12-21 15:41:42


тослог

Зочин 2022-01-12 20:20:20


Ариухан

Зочин 2022-01-20 16:52:03


тайван

Зочин 2022-01-29 16:04:15


Сүрлэг

Зочин 2022-02-19 19:26:14


Сүрлэг

Сүрлэг уулс харагдана

Зочин 2022-02-25 19:18:18


Нэмэр

Хувь нэмэр

Зочин 2022-03-05 20:31:18


Анд

Анд

Зочин 2022-03-10 00:52:49


ариухан

мэдкү мэдкү

Зочин 2022-03-14 14:08:10


Уудам

Зочин 2022-03-29 19:28:38


Сүрлэг

Зочин 2022-04-04 11:56:59


Өндөр уулын өвөр

Зочин 2022-04-30 11:01:45


Сүрлэг

Зочин 2022-05-15 17:10:26


Дэвсгэр

Зочин 2022-05-23 22:57:59


Раоага

Ововововооа Вллвлв

Зочин 2022-05-25 14:24:35


Салан

Салан задгай

Зочин 2022-07-16 21:51:38


Noob

You re noob

Зочин 2022-08-23 10:59:49


Сүх

Сүх

Зочин 2022-08-28 10:35:24


Уудам

Тал нутаг

Зочин 2022-09-03 14:55:39


Уудам

Зочин 2022-09-10 17:49:06


хүрээлэх

жааз хүрээлэх

Зочин 2022-09-13 14:40:21


Агуу

Агуу ухаант хүн

Зочин 2022-09-18 15:55:05


Агуу

Зочин 2022-09-27 15:25:16


Гарамгай

Гарамгай

Зочин 2022-11-15 00:53:53


Гүехэн

Гүехэн гол

Зочин 2022-11-16 19:31:13


шигүү

шигүү ургасан ой

Зочин 2022-11-23 08:57:48


Наана

Цаана

Зочин 2023-01-10 19:20:27


Уудам

Зочин 2023-01-11 21:02:27


Давжаа

Давжаа

Зочин 2023-01-19 13:58:55


хадгалах

Зочин 2023-01-30 18:44:06


Удаан Хурдан

Зочин 2023-02-05 12:29:54


Уудам

Уудам

Зочин 2023-02-08 15:19:45


хадаг

хадаг

Зочин 2023-04-13 20:25:34


Аймхай

Зочин 2023-04-19 16:00:23


Онгироо

Зочин 2023-04-20 19:07:00


тус

тус болох

Зочин 2023-04-27 23:51:12


Үгээс тэс өөр эсэргүүцүүлсэн утгатай үг

Эсрэг үгийн толио ашиглана

Зочин 2023-05-01 20:00:32


Мохоо

Зочин 2023-05-04 12:16:12


гоц

Зочин 2023-05-05 11:50:26


Уудам

Уудам тал нутаг

Зочин 2023-05-09 21:21:58


Буцах

Буцах

Зочин 2023-05-10 00:25:44


Отноо

Эртний

Зочин 2023-05-11 18:37:55


Амьсгалахад бөгчим болж хурдан амьсгалах

Амьсгаадах

Зочин 2023-05-26 11:31:45