эсрэг үгийн толь
эсрэг утгатай үгийг тайлбарласан толь бичиг

тайван

Зочин 2018-04-18 22:41:34


Цүнх

Цүнх

Зочин 2018-05-03 22:31:59


сүрлэг үгний эсрэг утга

сүрлэг

Зочин 2018-09-06 13:40:02


Эх

Эх

Зочин 2018-10-18 17:28:02


Агуу

Агуу их удирдагч

Зочин 2018-10-24 17:50:49


мэргэн

Зочин 2019-01-16 17:32:02


давчуу

Зочин 2019-01-27 17:20:15


Уудам эсрэг үг

Зочин 2019-02-27 18:49:41


Баатар

Зочин 2019-07-05 19:19:26


голох

Уулын буга үзээд унасан бухаа орхих

Зочин 2019-09-09 13:58:50


Агуу

Зочин 2019-09-17 18:13:56


Чагнах

Зочин 2019-09-29 16:40:28


Ариван

Зочин 2020-01-20 20:56:38


Боргоох

Боргоох

Зочин 2020-03-11 15:33:28


орой гэсэн үгийн эсрэг утга

Би орой унтав.

Зочин 2020-03-17 21:49:07


Дайсны

Зочин 2020-03-30 19:21:36


Догшин

Зочин 2020-03-31 22:22:54


Баялаг

Зочин 2020-04-27 13:22:26


даруу

даруухан царай

Зочин 2020-05-28 14:48:12


Атаач

Атаархах

Зочин 2020-06-23 12:22:29


Өрөвч

Өрөвч

Зочин 2020-08-06 13:31:50


Санах

Би санах хэрэгтэй

Зочин 2020-09-17 11:44:42


Давчуу

Давчуу

Зочин 2020-10-11 12:25:43


Ашиг

Зочин 2020-10-11 15:25:58


Уудам

Уудам тал Уудам монгол

Зочин 2020-10-15 17:11:09