эсрэг үгийн толь
эсрэг утгатай үгийг тайлбарласан толь бичиг

тайван

Зочин 2018-04-18 22:41:34


Цүнх

Цүнх

Зочин 2018-05-03 22:31:59


сүрлэг үгний эсрэг утга

сүрлэг

Зочин 2018-09-06 13:40:02


Эх

Эх

Зочин 2018-10-18 17:28:02


Агуу

Агуу их удирдагч

Зочин 2018-10-24 17:50:49


мэргэн

Зочин 2019-01-16 17:32:02


давчуу

Зочин 2019-01-27 17:20:15


Уудам эсрэг үг

Зочин 2019-02-27 18:49:41


Баатар

Зочин 2019-07-05 19:19:26


голох

Уулын буга үзээд унасан бухаа орхих

Зочин 2019-09-09 13:58:50


Агуу

Зочин 2019-09-17 18:13:56


Чагнах

Зочин 2019-09-29 16:40:28


Ариван

Зочин 2020-01-20 20:56:38


Боргоох

Боргоох

Зочин 2020-03-11 15:33:28


орой гэсэн үгийн эсрэг утга

Би орой унтав.

Зочин 2020-03-17 21:49:07


Дайсны

Зочин 2020-03-30 19:21:36


Догшин

Зочин 2020-03-31 22:22:54


Баялаг

Зочин 2020-04-27 13:22:26


даруу

даруухан царай

Зочин 2020-05-28 14:48:12


Атаач

Атаархах

Зочин 2020-06-23 12:22:29


Өрөвч

Өрөвч

Зочин 2020-08-06 13:31:50


Санах

Би санах хэрэгтэй

Зочин 2020-09-17 11:44:42


Давчуу

Давчуу

Зочин 2020-10-11 12:25:43


Ашиг

Зочин 2020-10-11 15:25:58


Уудам

Уудам тал Уудам монгол

Зочин 2020-10-15 17:11:09


нүүр

нүүр гэдэг үгийн эсрэг нэр

Зочин 2020-11-20 20:42:28


Овжин

Зочин 2021-01-13 14:32:46


Хойрго

Чи ямар хойрго юм бэ

Зочин 2021-01-18 12:15:24


Нойрсох

Чи ямар их нойрсдог юм бэ?

Зочин 2021-01-18 12:18:05


Баялаг

Баялаг орон

Зочин 2021-01-29 15:33:19


бүдүүн=туранхай өндөр =намхан

чи ямар бүдүүн юм бэ. чи юмар өндөр юм бэ.

Зочин 2021-02-10 14:20:55


цэцэн

Зочин 2021-04-05 11:39:33


Баялаг

Зочин 2021-04-06 14:45:13


Өөр үг бичиж болкү бхимаа

Шарзан псда

Зочин 2021-04-06 15:14:50


Яс хөнгөн, цус шингэн

Зочин 2021-04-24 12:31:48


намнах

зээр намнах

Зочин 2021-04-28 16:17:21


Ариухан

Зочин 2021-04-29 23:45:53


Гайхах

Зочин 2021-05-05 11:11:03


айлчин

Айлчин гийчин ирэв.

Зочин 2021-05-05 17:22:21


хадгалах үгний эсрэг утга

Банкинд мөнгөө хадгалав.

Зочин 2021-05-07 16:22:41


Туяхан

Туяхан хүн

Зочин 2021-05-11 16:05:28


Өөд

Хүмүүс өөд авирав

Зочин 2021-06-18 12:29:01


Өөд

Уруу

Зочин 2021-07-16 07:58:06


Уудам

Уудам тал

Зочин 2021-08-26 20:35:15


Ашиг

Зочин 2021-09-16 11:48:51


хүнд

хөнгөн

Зочин 2021-09-17 08:56:56


Давчуу

Зочин 2021-09-26 22:48:51


Шумбах

Зочин 2021-09-27 15:45:25


Чанга

Зочин 2021-10-02 13:01:30


Номнох

Зочин 2021-10-13 11:40:37


мөнх

Зочин 2021-10-19 16:41:16


Туяхан

Зочин 2021-11-01 15:11:13


Амсар

Зочин 2021-11-04 14:30:37


Ижил

Зочин 2021-11-05 14:56:07


бүрхэг

Зочин 2021-11-17 12:12:09


Гээх

Гээх

Зочин 2021-11-27 22:17:57