УУГИХ

Гал асахгүйгээр багсран оргилох - Унтарч буй галд ус асгахаас нааш нэг хэсэгтээ уугьж байдагтай адил. дэлгэрэнгүй... утаа уугих (дутуу асах зүйлээс утаа багсрах), уугих баагих [хоршоо] (утаа зэрэг зүйл ихээр багсран оргилох).

утаа уугих дутуу асах зүйлээс утаа багсрах
уугих баагих утаа зэрэг зүйл ихээр багсран оргилох