УУГИУЛАХ

Арц, мод зэргийг бага шиг хэмжээгээр шатааж утаа гаргах: арц уугиулах (арц асааж, утаа гаргах) - дэлгэрэнгүй...

арц уугиулах арц асааж, утаа гаргах