БЯДУУ I

Ухаан бүдэг, хөдөлгөөн бага, авхаалж самбаа муу - Баян чинээлэг, бядуу өлөн бярган тэнхээтэй, сульдуу чөргөр, удам дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., бядуу болхи [хоршоо] (ядруу дорой, болхи) - Билиг оюун бядуу болхи нэгэн хүн байв. А.Дашням. Өлзийнарангийн өчил., бядуу дорой [хоршоо] (хөрөнгө чинээгүй, ядуу зүдүү), бядуу ядуу [хоршоо] (хоосон тарчиг).

бядуу болхи ядруу дорой, болхи
бядуу дорой хөрөнгө чинээгүй, ядуу зүдүү
бядуу ядуу хоосон тарчиг
Ижил үг:

БЯДУУ II