ИНЕРЦ
/ физик /

Тайван байдлаа болон жигд шулуун хөдөлгөөнөө алдахгүй хадгалах чанар: инерцээрээ нэлээд яваад зогсох дэлгэрэнгүй...

инерцээрээ нэлээд яваад зогсох хүчиндээ нэлээд яваад зогсох
инерцээ хадгалан байх хөдөлгөөний хурдаа хадгалан байх

Тайван байдлаа бую жигд шулуун хөдөлгөөнөө алдахгүй хадгалах чанар. сэгэгэтэй моголчууд "инэрц" гэж хэлэх дургүй байдаг. энэ нь зангарга биш зангараг мөн.

зангаргаараа нэлээд яваад зогсох ( зангарагтаа нэлээд яваад зогсох---- хөдөлгөөний зан чанраа хадгалах); зангаргаа хадгалан байх (хөдөлгөөний хурдаа хадгалан байх зан чанар ); машин явахд зангаргаасаа ( тайван байсан зан чанараасаа ) болж хойшоо ойчих. хүүхэд "инэрц" гэж хэлэх дургүй байдаг.

Ch.Ayuush2016-02-26 16:51:30