ИНЖ II:
/ ургамал /

инж буурал (хөх өнгийн цэцэгтэй, өдлөг навчтай дотроо олон зүйл, эхний жил үндэслэж, дараа жил нь цэцэглэх, хоёр наст дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ИНЖ I