ИНЖ I

1. Эцэг, эх нь охиноо хүнтэй суухад дагуул болгон өгөх өмч, эд хөрөнгө - Харин инжинд өнчин ишиг ч авахгүй. дэлгэрэнгүй...


2. Ихэс дээдсийн охидыг айлд очиход инж болгон дагалдуулах хүн - Барин Шигиртү Хабичи баатрын эмийн инж эмийг Бутанчар татаж бүлгээ. дэлгэрэнгүй...

инж дагуулах айлд очиж буй охиндоо тусгай бэлэг дагуулах
инж мал айлд очиж буй охиндоо өмч болгон өгөх мал
инж эд айлд очиж буй бүсгүйд дагуулан өгөх эд
Ижил үг:

ИНЖ II: