ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ

Инженерийн ухааны ажил - Орчин цагийн био технологийн тулгуур үндэс болсон молекул биологи, генетик, дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.