ИНЖТЭЙ

Инж бүхий - Миний өчүүхэн хөрөнгө чинийхтэй зүйрлэхэд юу болох вэ? гэхдээ би ганц охиноо хэн ч чамлахгүй дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.