ИНСУЛИН
/ анагаах /

Хүн, амьтны нойр булчирхайнаас гардаг, сахар шингээх уурагт даавар, түүнээс бэлтгэсэн эм.