ИНТЕРВЕНЦИ

Ямар нэг орны дотоод хэрэгт гадаадаас халдах түрэмгийлэл.