ИНТЕРНАЦИОНАЛЧ

Интернационал үзэл бүхий - Эх оронч үзэл, үндэстний мэдрэхүй, үндэстний бахархал, интернационалч ухамсар зэрэг дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.