ИНТЕРЬЕР

Байшин, барилга байгууламжийн дотоод засал, дотор талын уран сайхны чимэглэл - Барилга байшингийн интерьерийн уран дэлгэрэнгүй... “Хүмүүс” сонин.