ИНФЛЯЦ

Улс орны эдийн засагт бараа таваарын үнэ өсөж, мөнгөний ханш унах үзэгдэл - Инфляцыг барьж тогтоохын тулд дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.