ИНЧДҮҮР
/ хөгжим /

Хоёр, гурван хэсэг хавтасны нэг үзүүрийг сэжмээр сулхан хэлхэж оосорлосон нэгэн зүйлийн бага хэлбэрт дэлдэх дэлгэрэнгүй...