ИНЭЭВХИЙЛЭЛ

Инээвхийлэх үйлийн нэр, инээмсэглэл - Мэндийн хариу өгөөд өгөрч цайсан ногоон торгон дээлийн хормойгоор нүцгэн дэлгэрэнгүй... Д.Норов. Цэцгийн гурван сар.