ИНЭЭГЧ

1. Инээж байгаа;


2. Инээх дуртай: уран инээгч (хуурмаглан инээж мэхлэх зантай хүн).