ИНЭЭДЭМТЭЙ

1. Өөрийн эрхгүй инээд хүрмээр байдалтай: инээдэмтэй юм хэлэх (хөгжилтэй юм ярих) - Их инээдэмтэй дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун;


2. Элэг доогтой, хөгтэй зэрэг явдал - Миний дүү эгчээрээ оролдох санаатай бол инээдэмтэй хэрэг байна. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.