ИНЭЭЛДЭХ

Зэрэг зэргээр инээх - Олон сармагчингууд цуглаж хүнийг бариад, огт сүүлгүй юм гэж үзэн үзэн инээлдэх мэт. дэлгэрэнгүй...