ИНЭЭМСЭГЛЭХ

Баярлаж, баяссан сэтгэлийн хөдөлгөөн нүүр царайд тодрох: нүдээрээ инээмсэглэх (харцанд нь баяр хөөр дэлгэрэнгүй...