ИНЭЭСХИЙХ

Үл мэдэгдэм, хоромхон зуурт инээх байдал гаргах: инээсхийх шиг болох (бага зэрэг инээх шиг болох) - Инээсхийгээд ярих дуртай. дэлгэрэнгүй...Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.