ИНЭЭМСЭГЛЭЛ

Инээмсэглэх үйлийн нэр, инээмсэглэх байдал - “Монголчууд техникт яасан хорхойтой улс вэ?” гэж Юрий дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.