ИНЭЭМСЭГ

1. Инээх дур их - Чи ямар их инээмсэг юм бэ? Яриа;


2. Нүүр ам, нүдэнд инээх байдал бүхий: жуумалзах байдалтай: инээмсэг хүн (инээмтгий хүн).