ИНЭЭМСРЭХ

Инээх байдал гаргах: инээвхийлэх - Шинэвтэр машин мялаана биз гээд Оргил инээмсрэн Баярмаа руу ширвэж нүд дэлгэрэнгүй... -Тийм шүү гэв. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.