ИНЭЭЛГЭХ

Инээд хүргэх, инээхээс өөр аргагүй болгох - Өөрийнхөө түүх намтраас хөөрөн, Бадам Цэвэл хоёрыг инээлгэхийн дон дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., бусдыгаа инээлгэх (бусдыгаа хөгжөөн баясгах).