ИНЭЭДЭМ

1. Наргиан наадам, элэг доог хийвэл зохих юм: инээдэм болох (бусдын элэг доог, тоглоом тохуу болох) - дэлгэрэнгүй...


2. Инээд: инээдэм наргиан [хоршоо] (наадам наргиан).

инээдэм болох бусдын элэг доог, тоглоом тохуу болох
инээдэм болгох бусдын хөгтэй явдлыг тоглоом болгох, шоглох
инээдэм хийх инээдэм болгох
инээдмийн жүжиг хошин шог жүжиг
инээдмийн өдөр үүрдийн жаргал хөгжөөн, инээд хөөрийг хүсэж тэмдэглэдэг олон улсын баяр
инээдэм наадам олуул инээн баясаж, хөөрч наадах нь
инээдэм ханиадам а. Наргиан; б. Юмыг инээдээр дүйвүүлэх
инээдэм хөгжөөн инээж баясах хөөр хөгжөөн
инээдэм хөөр хөгжил хөөр
инээдэм шог найртаа зохицно, ямаа хонь талдаа зохицно аливаа зүйл зохистой газраа байх хэрэгтэй гэсэн санаа
инээдэм наргиан наадам наргиан