инээдэм ханиадам
а. Наргиан; б. Юмыг инээдээр дүйвүүлэх