ИНЧ III

Овор, уртын нэгж: хорин нэгэн инчийн зурагт (хорин нэгэн инч хэмжээтэй зурагт).

Ижил үг:

ИНЧ I

ИНЧ II