ИНЧ II

1. Хуруу инчдэх төдий хоромхон цаг: агшин;


2. Эрхий, ядам зэрэг хурууг хавиран гарах дуун: няс.

Ижил үг:

ИНЧ I

ИНЧ III