ИНХЛЭГ

Монгол бичигт хэлний хойгуурх, урдуурх “н” авиануудыг тэмдэглэсэн үсгүүдийн нэр: их дэлгэрэнгүй... (хэлний хойгуурх “н” авиа үсгийн нэр) - Их инхлэгээр төгссөн үгээс, ан ав, эн юм. Д.Чойжилсүрэн. Монголын хуучин бичгийн цагаан толгой, зөв бичих дүрэм., бага инхлэг (хэлний урдуурх “н” авиа үсгийн нэр).

их инхлэг

хэлний хойгуурх н авиа үсгийн нэр

бага инхлэг

хэлний урдуурх н авиа үсгийн нэр