ИНТЕРПОЛ

Олон улсын эрүүгийн цагдаагийн эрэн сурвалжлах байгууллага - Бусад улсын хууль цагдаагийн байгууллагатай хамтран дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.