ХАДААС I

1. Гол төлөв төмрөөр хийсэн, нэг талдаа хурц үзүүртэй, нөгөө талдаа тав бүхий эд зүйлийг тогтоох, бэхлэх хэрэгсэл дэлгэрэнгүй...

малгайт хадаас том тав бүхий хадаас
модон хадаас модон эдлэлийг хавсарч бэхлэхэд зориулан зорсон хуруу мэт мод
төмөр хадаас эд зүйлийг бэхлэхэд зориулж хийсэн нэг талдаа шовх үзүүртэй, нөгөө талдаа хавтгай малгай тавтай төмрөөр хийдэг хэрэгсэл
хадаасны тав хадаасны хавтгай толгой
хадаасны таг паалантай вааран дээвэртэй сүм дуганы барилгын төгсгөлийн эр ваарыг дээврийн банзтай хадаж тогтоосон хадаасан завсраар борооны ус, цас орохоос хамгаалж янз бүрийн чимэглэл дүрстэй ваараар хийсэн таг
Ижил үг:

ХАДААС II

ХАДААС III

ХАДААС IV