ИНТЕРНАЦИОНАЛ

1. Олон улсын нэгдлийн аль нэг байгууллага, нам зэргийн нийлмэл нэрийн бүрэлдэхүүнд орно - Одоо цагийн оюутан дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолууд;


2. [хуучирсан] Олон улсын ажилчдын эв хамт намын сүлд дууллын нэр - Монголын интернационалыг нийтээр нижигнэтэл дуулах нь Данаад нэн ч сүртэй дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.