ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

Дэлхий дахины хөдөлмөрчин олон түмний үзэл бодол, улс төрийн бодлогын эрх ашиг, интернационалист.