ИНТЕГРАЦЧИЛАХ
/ яриа /

Ямар нэг салбар, хэсгийг цогц болгон нэгтгэх - Хөдөө аж ахуйн салбарын өөрийгөө санхүүжүүлэх найдвартай баталгаа дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.