ИНСТИНКТ

Гадаад дотоод орчны өөрчлөгдөхөд ухамсарласан зорилгогүйгээр хариу хийж чадах, хүн амьтны төрөлх чанар, авьяас; дэлгэрэнгүй...